چالش سهام - بخش نهم – چالش cash out

Cash-Out

سرمایه گذار دوم حاضر شده ۳۶۰ میلیون بابت ۲۰درصد آلفا بپردازد. این پول متعلق به کیست؟

اگر سرمایه گذار جدید این پول را به سهام داران اولیه آلفا بدهد تا آنها همگیِ ۲۰ درصد از سهام خود را به او  بدهند، چون پول به سهامداران داده شده از آلفا خارج می شود و دیگر پولی برای ادامه رشدش باقی نمی ماند و دچار مشکل می شود. پس سرمایه گذار دوم چرا پول بپردازد؟ 

بنابراین نحوه تخصیص این ۳۶۰ میلیون باید با توافق سرمایه گذار جدید و سهامداران قبلی به نحوی باشد که این مشکل پیش نیاید. مثلا ۱۲۰ میلیون تومان cash out به سهام داران قبلی پرداخت و ۲۴۰میلیون تومان باقی مانده جهت گسترش فعالیت های آلفا هزینه می گردد. لذا لازم است قبل از نهایی کردن ورود سرمایه گذار جدید این موضوع بین وی و سهامداران اولیه توافق شود.

سخن پایانی

پیش گیری بهتر از درمان است، جنگ اول به از صلح آخر. لازم است چالش ها و راهکار ها در مشارکتنامه یا ضمیمه آن، که جهت راه اندازی استارتاپ امضاء می کنید آورده شود تا ضمانت اجرائی لازم را داشته باشند. می توانید اعداد بالا را متناسب با ماهیت استارتاپ و با نظر خود دستکاری کنید یا موارد دیگری نیز به آن بیافزائید.