چالش سهام -بخش پنجم – چالش عدم کفایت سرمایه اولیه

ناکافی

 ممکن است آلفا پس از مصرف همه سرمایه نقدی پیش بینی شده به نقطه موفقیت اولیه (هزینه = درآمد) نرسد، یا جهت ادامه و تسریع رشد نیاز به سرمایه های بیشتری پیدا کند.  اگر امید و راهکاری برای موفقیت وجود ندارد، آلفا شکست می خورد. بهتر است از تجاربی که بدست آمده برای راه اندازی یک استارتاپ جدید استفاده کنید! ولی اگر هنوز به موفقیت آلفا ایمان دارید، باید به فکر سازوکار جدیدی برای تامین سرمایه بیشتر باشید.

فرض کنید با توجه به پیشرفت آلفا موفق شدید سرمایه گذار جدیدی را برای تامین مالی به میزان ۳۶۰ میلیون تومان در ازای ۲۰% از سهام قانع کنید. چالش اصلی اینجاست که باید این ۲۰% را از سهام چه کسی کسر و به سرمایه گذار جدید بدهید؟

هردو طرف با استدلال هایی معتقدند به تعهد خود عمل کرده اند و بنابراین سهام باید صرفا از طرف مقابل کسر و به سرمایه گذار جدید داده شود. سرمایه گذار اولیه به تعهد خودش عمل کرده و در قبال ۵۰% سهام ۱۲۰ میلیون تومان به آلفا تزریق کرده و هر کدام از توسعه دهندگان هم در ازای ۲۵% یکسال از عمر خود را وقف پیشرفت و موفقیت آلفا کرده اند.

آیا تخمین سرمایه اولیه ۱۲۰ میلیون تومانی اشتباه بوده است؟ آیا توسعه دهندگان از تخصص و کاردانی کافی برخوردار نبوده اند یا به قدر کافی تلاش نکرده اند؟ و … تلاش برای یافتن مقصر نه به نتیجه میرسد و نه مشکلی را حل می کند. ریشه پیدایش چنین چالشی در ذات مبهم و عدم قطعیت حاکم بر استارتاپ نهفته است.

راهکار : می توان سهام را به نسبت مساوی و از همه سهامداران کسر کرد. در اینصورت جدول زیر ترکیب جدید سهامداران را نشان می دهد.

نقش

سهام قبلی

سهام جدید

سرمایه گذار اولیه

۵۰%

۴۰%

توسعه دهنده کسب وکار

۲۵%

۲۰%

توسعه دهنده فنی

۲۵%

۲۰%

سرمایه گذار جدید

۲۰%