چالش سهام - بخش ششم – چالش ارتباط سهام و دستمزد

دستمزد

چالش ارتباط سهام و دستمزد

دستمزد در همه کسب و کارها یک چالش است ولی این بخش صرفا به چالش دستمزد سهامداران می پردازد. کارکنان آلفا نیز همانند سایر شرکت ها دستمزد می گیرند. توسعه دهندگان نیز کارمندان آلفا هستند در نتیجه حقوق دریافت می کنند، اما چون خودشان مسئول موفقیت یا شکست آلفا هستند و در سهام شریک می باشند لازم است پیش از آغاز کار درباره دستمزد آنها توافق لازم با سرمایه گذار انجام شود. ممکن است سرمایه گذار انتظار داشته باشد در مقابل سرمایه ای که تامین می کند، توسعه دهندگان نیز رایگان کار کنند ولی این موضوع مورد قبول توسعه دهندگان نباشد یا توانایی انجام این کار را نداشته باشند.

در صورتیکه توسعه دهندگان نیازی به حقوق نداشته باشند می توانند از دریافت نقدی تمام یا بخشی از دستمزد خود صرف نظر کرده و با سرمایه گذار توافق کنند که دستمزد آنها به عنوان آورده نقدی تلقی شود. در این حالت توسعه دهندگان نقش کمک سرمایه گذار نیز دارند و می توانند متناسب با میزان دستمزدی که نمی گیرند بخش دیگری از سهام را دریافت کنند.

مثلا دستمزد توسعه دهنده کسب و کار آلفا ماهانه سه میلیون تومان است ولی حاضر است یک میلیون آن را دریافت نکند یعنی جمعا ۱۲ میلیون در سال. پس، از ۱۲۰ میلیون سرمایه نقدی مورد نیاز تامین ۱۰ درصد آن را توسعه دهنده کسب و کار آلفا پذیرفته است.  بنابراین ۱۰ درصد از ۵۰ سهم سرمایه گذار یعنی ۵ درصد دیگر از سهام آلفا نیز به وی تعلق می گیرد و مجموع سهامش از ۲۵% به ۳۰% افزایش می یابد.