استقرار بینا پرداز یکتا در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

استقرار در مرکز رشد

جلسه معارفه شرکت بینا پرداز یکتا با حضور مدیر مرکز رشد فناوری های پیشرفته پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف آقای دکتر فخارزاده و مدیر توسعه فناوری مرکز آقای شفاعی و از طرف دیگر آقای مقداد شکیبا مدیرعامل شرکت و آقای عبدالقیوم حامدی نیا رئیس هیئت مدیره، در سالن شماره یک مرکز رشد برگزار شد، در این مراسم ضمن اهدای یاد بود مرکز رشد به شرکت بینا پرداز یکتا قرارداد استقرار به امضای طرفین رسید.

مرکز رشد
مرکز رشد