پشتیبانی

پشتیبانی

پشتیبانی

پس از طراحی، تولید و استقرار یک سامانه نرم افزاری، برای نگهداری و پشتیبانی آن در کنار شما خواهیم بود. بخشی از خدماتی که در فاز پشتیبانی ارائه می گردد:

نظارت بر عملکرد سرورها

تهیه نسخه پشتیبان از داده‌ها به طور منظم

پشتیبانی فنی

رفع باگ‌های احتمالی

تهیه گزارشات پیش بینی نشده

آموزش راهبری سامانه به اپراتورها

وب سرویس‌های اتصال به سایر سامانه‌ها

مشاوره مدیریتی و فنی