چالش سهام - بخش هشتم – چالش سود سهام

سود-سهام

در نقطه شروع، یک استاراپ فقط یک ایده در ذهن یا حداکثر دو سه صفحه مستندات است درنتیجه ارزش آن تقریبا صفر می باشد.

موسسان آلفا (سرمایه گذار و توسعه دهندگان) پس از بررسی های بیشتر به این نتیجه رسیدند که  ۱۲۰ میلیون تومان در مدت یک سال برای راه اندازی آلفا هزینه و زمان لازم است. سرمایه گذار مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان را بابت ۵۰ درصد از سهام تامین می کند. بنابراین بیراه نخواهد بود که ارزش صد درصدی آلفا ۲۴۰ میلیون تومان فرض شود. البته پس از آنکه ۱۲۰ میلیون تومان در آلفا هزینه شود.

 زمانی که سرمایه گذار جدید ورود می کند احتمالا آلفا مقدار زیادی پیشرفت کرده است، تعداد قابل توجهی کاربر یا مشتری دارد. لذا ارزش آلفا بیش از ۲۴۰ میلیون تومان منطقی به نظر می رسد. اما چقدر بیشتر؟ بستگی به شرایط فعلی آلفا دارد. آیا درآمدزایی شروع شده است؟ چند کاربر فعال دارد؟ برنامه رشد چگونه است؟ وضعیت نیروی انسانی  و سوالاتی از این قبیل. 

از طرفی باید دید  سرمایه گذار جدید چه میزان نسبت به آینده آلفا خوش بین و علاقه مند است. مثلا حاضر است ۳۶۰میلیون تومان بابت ۲۰درصد آلفا بپردازد؟ اگر جواب مثبت باشد یعنی ارزش آلفا ۱۸۰۰ میلیون تومان شده است.