چالش سهام - بخش اول - مقدمه

سهام

مخاطبین : دو گروه می توانند مخاطب نوشتار پیش رو باشند :

متخصصان جوانی که تمایل به راه اندازی کسب و کار دارند و بدنبال سرمایه گذار هستند.

سرمایه گذارانی که ممکن است علی رغم تجارب موفق در سرمایه گذاری، با فضای استارتاپی آشنائی چندانی نداشته باشند.

مشارکت

تقسیم سهام در شرکت ها بر مبنای آورده شرکاء صورت می گیرد. آورده ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی ممکن است قابل ارزیابی دقیق باشد یا نباشد.

موفقیت یک ایده در قالب یک استارتاپ به مشارکت نقش آفرینان زیر نیازمند است:

سرمایه گذاران

توسعه دهندگان

که هر کدام ممکن است یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی باشند.

ابهام، عدم قطعیت و ریسک بالا

یکی از ویژگی های استارتاپ ابهام و عدم قطعیت است. هر جا که نوآوری، خلاقیت، هوش، تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی در فناوری، نقش مهمی داشته باشند، ابهام نیز وجود دارد، و علی رغم تلاش فراوان در مطالعه موضوع و بررسی جوانب، نوشتن برنامه کسب و کار، توجیه اقتصادی و .. استارتاپ ها با میزان بسیار بالاتری از عدم قطعیتِ پیش بینی ها و درنتیجه ریسک بالاتری در مقایسه با شرکت های دیگر مواجه هستند. این ابهام و عدم قطعیت ذاتی، موجب وابستگی بیشتر موفقیت استارتاپ به ویژگیهای نیروی انسانی نسبت به شرکت های دیگر می شود.

تقسیم سهام چگونه باشد؟

چنانچه همه سهام یک استارتاپ متعلق به سرمایه گذاران باشد و توسعه دهندگان از سهام بی‌بهره و صرفا کارمند و حقوق بگیر باشند،  انگیزه و تلاش لازم برای موفقیت بوجود نمی آید. همچنین اگر تیم توسعه از سرمایه کافی برخوردار نباشد، تبدیل ایده به موفقیت امکان پذیر نخواهد بود.

ممکن است در بدو امر هریک از طرفین – سرمایه گذار یا تیم توسعه – تمایل و اعتقاد به داشتن سهم حداکثری برای خود داشته باشند. باید در نظر داشت چنانچه در این میان تعادل حفظ نشود به نحوی که موجب بی انگیزگی طرف دیگر شود موفقیتی بدست نخواهد آمد.

هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست صدها میلیون تومان در استارتاپی سرمایه گذاری کند که فقط ۳% سهام آن را دارد. دقت کنید که یک استارتاپ حتی با داشتن بهترین ایده ها، بلندپروازانه ترین برنامه ها و باهوش ترین نیروی انسانی، یک شرکت بزرگ چند ملیتی نیست که داشتن اندکی از سهام آن میلیاردها بیارزد. در سمت مقابل نیز تیم توسعه دهنده که از نیروهای متخصص و توانمند تشکیل شده، انگیزه کافی برای جنگیدن برای موفقیت یک شرکت کوچک بی نام و نشان با داشتن سهام ناچیز را نخواهد داشت.