تاسیس شرکت در ایران، فصل ۲: ثبت. ۶: ارکان شرکت

ارکان

مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسان

مهم‌ترین رکن هر شرکت مجمع عمومی یا جلسه سهامداران شرکت است؛ زیرا دارای بالاترین اختیارات می‌باشد و می‌تواند تصمیمات مهمی درباره شرکت اخذ نماید. تصمیمات مجمع با رای‌گیری و به نسبت سهام انجام می‌شود.

مهم‌ترین وظیفه مجمع انتخاب اعضاء هیات مدیره است. بازرسان نیز توسط مجمع انتخاب می‌شوند.

تعداد اعضاء هیات مدیره در اساسنامه تعیین می‌شود. برخی معتقدند هیات مدیره می‌تواند دو نفر باشد زیرا شرکت‌های با مسئولیت محدود با دو شریک قابل تاسیس هستند و در هیات مدیره شرکت‌های سهامی خاص نیز یک نفر رئیس و دیگری نائب رئیس می‌شود پس مشکلی وجود ندارد. از سوی دیگر برخی عقیده دارند از آن‌جا که تصمیمات در هیات مدیره با اکثریت آراء گرفته می‌شود؛ درصورتی که دو نفر در موضوعی نظری مخالف هم داشته باشند تشخیص رای اکثریت امکان‌پذیر نخواهد بود، لذا تعداد اعضای هیات مدیره باید عددی فرد و حداقل سه نفر باشد.

اعضاء هیات مدیره از بین خود و با رای‌گیری یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب می‌کنند. اعضاء هیات مدیره باید از سهامداران شرکت باشند. هر عضو هیات مدیره یک رای دارد.

هیات مدیره یک نفر را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب می‌نماید. مدیرعامل می‌تواند یکی از اعضاء هیات مدیره باشد. مدیرعامل می‌تواند یکی از سهامداران باشد. یک فرد نمی‌تواند هم‌زمان در دو شرکت مدیرعامل باشد. اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره نباشد می‌توان وی را به جلسه هیات مدیره دعوت کرد اما در رای‌گیری شرکت نمی‌کند.

به سهامداران پیشنهاد می‌شود ترکیب متوازنی از افراد با ویژگی‌ها و تخصص‌های مورد نیاز برای موفقیت شرکت را به عنوان اعضای هیات مدیره برگزینند. تیمی دارای تخصص و تجربه در زمینه توسعه و رشد کسب‌وکار، تبلیغات، بازاریابی و فروش، توسعه فنی و محصول، امور اداری، مالی و حقوقی، یک ترکیب ایده آل را خواهند ساخت.

بسته به شرایط، انواع مجامع مختلف قابل برگزاری است که جهت آشنایی دقیق‌تر با آن‌ها می‌توانید به نمونه اساسنامه نوع شرکت مورد نظر مراجعه کنید. تفاوت انواع مجامع در مواردی مانند دعوت کننده و نحوه دعوت، نصاب رسمیت، نصاب تصمیم و دستورکار یا موضوع جلسه می‌باشد. همچنین اختیارات هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان در اساسنامه ذکر شده است.