تاسیس شرکت در ایران، فصل ۲: ثبت. ۱۰: تغییرات شرکت

تغییرات

تصمیم گیری و انجام برخی از تغییرات در شرکت نیازمند طی تشریفات قانونی به‌خصوصی است.

مجمع عمومی عادی سالیانه معمولا یک بار در سال و حداکثر تا پایان تیرماه با دستور جلسه زیر تشکیل می‌شود:

 • انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل (هر سال)
 • تصویب صورت‌های مالی (هر سال)
 • انتخاب هیات مدیره (هر دو سال)
 • انتخاب یا تغییر روزنامه کثیرالانتشار (در صورت نیاز)

مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به ضرورت تشکیل می‌شود. از جمله برای:

 • تغییر در مواد اساسنامه
 • تغییر در سرمایه
 • انحلال شرکت
 • ادغام و ترکیب

هیات مدیره:

برخی از مصوبات هیات مدیره لازم است در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار منتشر شود. مانند:

 • تعیین رئیس و نائب رئیس هیات مدیره
 • تعیین مدیرعامل
 • تعیین صاحبان امضا مجاز و نحوه امضا اسناد عادی و تعهدآور

تغییر آدرس