دریافت تاییدیه شرکت خلاق در حوزه کسب و کارهای دیجیتال

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

پس از ارزیابی محصول تایمرا توسط کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، این شرکت در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به عنوان شرکت خلاق در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی مورد تایید قرارگرفت.
این موضوع قابل استعلام از طریق سایت برنامه به آدرس http://ircreative.isti.ir/pub.php می‌باشد.