بینا پرداز یکتا، کارگزار رسمی پارک علم و فناوری شریف

پارک شریف

شرکت بینا پرداز یکتا، با امضاء قراردادی از ابتدای اردیبهشت ۹۹ به عنوان کارگزار رسمی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در زمینه فناوری اطلاعات و توسعه نرم افزار معرفی شد.