اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای

شرکت بینا پرداز یکتا موفق به عضویت و  اخذ مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران شد.