صدور مجوز واحد فناوری بینا پرداز یکتا توسط پارک علم و فناوری شریف

مجوز واحد فناوری

شرکت بینا پرداز یکتا موفق به اخذ مجوز واحد فناوری در زمینه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای (بانکی و فین تک، نرم افزارهای با مدل کسب و کار پلتفرمی) از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف گردید.