حامیان

با افتتاح فاز یک مجتمع خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال 1393 حدود 40 دفتر خدمات فناوری در این مجتمع مستقر شدند و با افتتاح فاز دو در سال 1395 تعداد این دفاتر به حدود 76 دفتر رسیده است. این مجتمع دارای 4 سالن و اتاق جلسات می باشد که هریک از واحد های مذکور اجازه دارند با رزرو قبلی و پرداخت هزینه‌ای مختصر از این سالن‌ها جهت برگزاری جلسات خود استفاده کنند. باعث افتخار است که سامانه رزرو از سال 1393 تاکنون، بی وقفه درحال سرویس دهی به دفاتر مستقر و مدیریت محترم این مجتمع می‌باشد.