حامیان

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف میزبان 27 شرکت فناور و دانش بنیان می باشد. همچنین در حدود 285 شرکت نوپا در مرکز رشد مستقر می باشند و شتاب‌دهنده کسب و کار شریف که میزبان استارتاپ‌های پرشماری است، تحت مدیریت پارک علم و فناوری اداره می شوند. مایه مباهات است که استفاده  پارک علم وفناوری شریف از سامانه رزرو، موجب افزایش بهره وری و بهره مندی همه واحدهای سازمانی، شرکت‌ها و استارتاپ‌های مستقر از فضاهای اشتراکی برگزاری جلسات شده است.