حامیان

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در سال 1379 به عنوان اولین مرکز کارآفرینی در کشور، فعالیت خود را آغاز نمود. رسالت اصلی مرکز، افزایش روحیه کارآفرینی در دانشجویان، اساتید و نیز فارغ­التحصیلان دانشگاه، افزایش سطح معلومات عمومی و تخصصی کسب وکار و استفاده بهینه از قابلیت‌ها و توانمندی‌های اعضای جامعه دانشگاه صنعتی شریف جهت توسعه کسب و کار دانش‌بنیان است. همچنین همکاری نزدیک با سایر نهادهای فعال در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان از ویژگی‌های مرکز کارافرینی شریف است.

تیم فنی بینا پرداز یکتا مفتخر به همکاری با مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف از سال 1394 تا کنون می‌باشند. طراحی سایت این مرکز بر عهده تیم فنی بینا پرداز یکتا بود. همچنین این مرکز در حال استفاده از  سامانه درگاه پرداخت اینترنتی یکپارچه سازمانی می‌باشد.