حامیان

مرکز نوآوری و شکوفایی دانشگاه الزهرا از خرداد ماه سال 1396 با نقش هدایتگری و پشتیبانی دانشجویان، در راستای برنامه راهبردی دانشگاه فعالیت خود را رسما آغاز نموده است. باعث افتخار است که این مرکز از سال 1397 در حال استفاده از سامانه رزرو می‌باشد.