امروز یک سالگی شرکت را جشن گرفتیم!

جشن سالگرد یک سالگی شرکت

بینا پرداز یکتا، یک بار به دور خورشید گشت! و ما امروز یک سالگی شرکت را جشن گرفتیم!

لازم می دانم از همکارانم که سختی های یک سال گذشته را با بردباری تحمل کردند صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم با همکاری هم، سرنوشت درخشانی برای این کودک نوپا رقم بزنیم.

عبدالقیوم حامدی نیا

نفیسه سادات سیدزاده

رضا مظاهری

از همه دوستان، مدیران و کارکنان مراکزی که با حمایت های خود، تاسیس و رشد شرکت را تسهیل کرده اند قدردانی می نمایم.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

مرکز رشد دانشگاه الزهرا

به امید جشن صد سالگی!

مقداد شکیبا – مدیرعامل