دریافت گواهینامه رتبه بندی و صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

سازمان برنامه و بودجه

شرکت بینا پرداز یکتا موفق به دریافت گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از سازمان برنامه و بودجه کشور شد.

رتبه ۵ در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

رتبه ۶ در زمینه مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات