گزاره‌های فنی در استارتاپ - بخش پنجم - زمان پایان پروژه

چند ماه زمان می‌برد تا برنامه نویسی تمام شود و محصول حاضر شود؟

 

استارتاپ یک پروژه نیست که تمام شود. در واقع زمانی تمام می شود که استارتاپ شکست را پذیرفته و تصمیم گرفته باشد ادامه ندهد. بنابراین باید بنیان‌گذاران به صورت مستمر با همکاری هم لیستی از ویژگی‌های مورد نیاز، اولویت‌ها و مهلت ها تعیین کنند و تلاش کنند آن‌ها را به بهترین نحو و طبق برنامه اجرا کنند. در واقع پاسخ را باید برای هر فاز از طراحی سامانه یا هر نسخه از اپلیکیشن با توجه به تجربه‌های قبلی تیم و ویژگی‌های مورد انتظار تخمین زد.