گزاره‌های فنی در استارتاپ - بخش چهارم - خروج نیروی فنی

آیا نگرانی خروج نیرو های فنی از تیم جدی است؟

بله اما این نگرانی درباره نیروی های غیرفنی نیز وجود دارد. خصوصا اگر فردی که از تیم خارج می شود، از کارکنان کلیدی یا از بنیان‌گذاران باشد. بنابراین بهتر است از ابتدا پیش‌بینی‌های لازم شده باشد. لازم است این نکته مد نظر قرار گیرد که هر چند وجود مواردی مانند اهداء سهام، دستمزد و پاداش خوب، محیط کاری جذاب و … موجب افزایش انگیزه کارکنان جهت ادامه حضور در استارتاپ می شود، اما همواره ممکن است شرایطی خارج از کنترل بنیان‌گذاران  یا کارکنان پیش بیاید که یک یا چند فرد کلیدی ترجیح دهند یا مجبور شوند از تیم خارج شوند. مانند:

کاهش سطح انرژی فردی و انگیزه‌های درونی، ناامیدی از موفقیت

دریافت پیشنهاد کاری با شرایط بهتر

تصمیم به مهاجرت

مشکلات شخصی، بیماری

بنابراین هرچند خروج هم بنیان‌گذار یا کارمند کلیدی موجب آسیب رسیدن به استارتاپ می‌گردد، و باید تا جای ممکن از آن دوری کرد، اما هرگز شایسته و معقول نیست موفقیت یک استارتاپ و سرنوشت تیم را فقط به حضور یا عدم حضور یک فرد خاص گره زد.

برخی از کارهایی که می تواند مشکلات ناشی از خروج نیروهای متخصص را کاهش دهد:

حتما در مشارکت‌نامه برای خروج هم بنیان‌گذاران پیش‌بینی لازم شده باشد. در صورت خروج یک هم بنیان‌گذار از تیم اجرائی چه اتفاقی برای سهام وی می افتد؟ آیا وی همچنان سهامدار باقی می ماند؟ یا موظف است سهام خود را به بنیان‌گذاران باقی‌مانده منتقل کند؟ با چه شرایطی؟

در قرارداد استخدام کارکنان شرح وظایف شغلی و شرایط خروج و تسویه حساب شفاف سازی شده باشد.

باید تلاش شود به صورت دوره‌ای (روزانه، هفتگی، ماهانه) و مستمر از همه فایل‌ها (سرورها، سورس‌ها) نسخه پشتیبان تهیه و در جای امنی نگهداری گردد و این موضوع در فرهنگ‌سازمانی نهادینه شود.

تاکید بر مستندسازی صحیح طراحی‌ها، فرآیندها و سورس‌ها نیز می‌تواند راهگشا باشد.

تا حد امکان حساب‌های کاربری در سامانه‌های مختلف خدماتی اعم از بانک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل و … به نام استارتاپ یا با مشخصات حقوقی ثبت گردند.

از آنجا که برخی از این موارد مستلزم صرف زمان و هزینه است و در استارتاپ‌ها، خصوصا در مراحل اولیه، با توجه به منابع مالی محدود، چابکی و سرعت اولویت بالایی دارد لذا معمولا به این موارد توجه کافی نمی‌شود و ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. بهتر است جانب اعتدال نگه داشته شود. یعنی انجام کامل موارد مذکور نباید مانعی برای چابکی تیم کوچک استارتاپ شود و از طرفی نباید این امور به فراموشی سپرده شود.

چند ماه زمان می‌برد تا برنامه نویسی تمام شود و محصول حاضر شود؟

استارتاپ یک پروژه نیست که تمام شود. در واقع زمانی تمام می شود که استارتاپ شکست را پذیرفته و تصمیم گرفته باشد ادامه ندهد. بنابراین باید بنیان‌گذاران به صورت مستمر با همکاری هم لیستی از ویژگی‌های مورد نیاز، اولویت‌ها و مهلت ها تعیین کنند و تلاش کنند آن‌ها را به بهترین نحو و طبق برنامه اجرا کنند. در واقع پاسخ را باید برای هر فاز از طراحی سامانه یا هر نسخه از اپلیکیشن با توجه به تجربه‌های قبلی تیم و ویژگی‌های مورد انتظار تخمین زد.