گزاره‌های فنی در استارتاپ - بخش دوم - هم بنیانگذار فنی

وجود یک هم بنیان‌گذار با تخصص IT یک ضرورت است یا یک انتخاب؟

به هر میزان که نقش IT در موفقیت یک کسب و کار پررنگ تر باشد، لزوم وجود فردی با تخصص IT در تیم مدیریتی آن کسب و کار بیشتر خواهد شد. همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد، در استارتاپ‌ها معمولا IT  نقش کلیدی ایفا می کند و معمولا بدون آن، ایده‌ها اصلا  امکان اجرائی شدن ندارند.

از طرفی باید مراقب بود که زیاده روی نشود. اینکه همه بنیان‌گذاران یک استارتاپ را صرفا متخصصان IT تشکیل دهند درست به همان میزان نادرست است که هیچ متخصص IT در تیم بنیان‌گذار وجود نداشته باشد. ترکیب متوازنی از تخصص ها و تجربه های مختلف و ضروری برای موفقیت کسب و کار از جمله متخصص IT  احتمال موفقیت را بیشتر می کند

آیا هر متخصص IT می تواند یک هم بنیان‌گذار مناسب برای استارتاپ باشد؟

پاسخ پرسش اول مطلقا خیر است! یک فرد ابتدا باید ویژگی‌های عمومی یک هم بنیان گذار خوب را داشته باشد. آن گاه از نظر فنی بررسی شود که آیا به عنوان یک متخصص IT  شرایط لازم برای عضویت در تیم بنیان‌گذاران استارتاپ را دارد یا خیر.

این هم بنیان‌گذار چه ویژگی های عمومی و تخصص های فنی باید داشته باشد؟

برخی از ویژگی‌های عموم یک هم بنیان گذار خوب عبارتند از:

توانایی کار تیمی، مسئولیت پذیری، انتقادپذیری، اعتقاد به بهبود مستمر و عدم مقاومت در برابر تغییرات لازم، استقبال از یادگرفتن و علاقمند به اشتراک دانش و تجربه و آموزش به دیگران، خوش رویی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، هوش و ذکاوت و …

درباره تخصص های IT مورد نیاز یک هم بنیان‌گذار لازم است به این نکته توجه شود که حداقل در ماه‌ها و شاید یک یا دوسال آغازین عمر یک استارتاپ ممکن است منابع مالی لازم جهت استخدام همه تخصص‌های IT مورد نیاز در اختیار نباشد، لذا هرچه دانش و تجربه فرد مورد نظر حوزه‌های وسیعتری از IT را پوشش دهد مناسب تر است. در واقع در این مقطع از عمر استارتاپ، گستردگی، سطح و عمومیت دانش و تجربه بر عمق و تخصص اولویت بیشتری می یابد.