گزاره‌های فنی در استارتاپ - بخش اول - مقدمه

امروزه کمتر کسب و کاری وجود دارد که با فناوری اطلاعات (IT) سروکار نداشته باشد. و استارتاپی نیست که نقش IT در آن تعیین کننده نباشد. استارتاپ باید مقیاس پذیر باشد. و یکی از مهمترین ابزارهای مقیاس پذیر شدن استارتاپ‌ها فناوری اطلاعات است.

گاهی ایده‌ای به ذهن بنیان‌گذار خطور می کند و از متخصص IT  کمک می گیرد تا آن را اجرایی کند، گاهی هم به دلیل اینکه خود بنیان‌گذار به IT مسلط است آن ایده به ذهن وی می‌رسد. بنابراین معمولا در هسته اولیه استارتاپ‌ها متخصص IT، به عنوان بنیان‌گذار یا هم بنیان‌گذار، حضور دارد.

تشکیل تیم بنیان‌گذار، تیم فنی، انتخاب فناوری‌ها و زیرساخت فنی از جمله فعالیت‌های شروع توسعه استارتاپ هستند. در اینجا سوالات یا چالش‌هایی ممکن است مطرح شوند که در ادامه سعی می شود به آن‌ها پاسخ داده شود. اما قبل از آن توجه به این نکته ضروری است که آنچه در این نوشتار آمده است صرفا تجربیات شخصی نگارنده پس از پانزده سال فعالیت در زمینه IT و استارتاپ می باشد و لازم است در صورت نیاز، جهت آشنایی تخصصی یا آکادمیک با موضوعات و اصطلاحات مطرح شده، به جستجوی بیشتر در منابع  یا مشاوره با کارشناسان پرداخته شود: