تاسیس شرکت در ایران، فصل ۲: ثبت. ۹: دفاتر قانونی و شناسنامه اشخاص حقوقی

دفاتر-رسمی

دفاتر قانونی

شرکت‌ها موظفند پیش از شروع سال مالی جدید درخواست پلمپ دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) را ثبت نمایند. معمولا سال مالی از اول فروردین آغاز و در آخر اسفند پایان می‌پذیرد. بنابراین شما باید هر سال حداکثر در اسفند ماه جهت پلمپ دفاتر قانونی سال آینده شرکت اقدام کنید. برای این کار کافی است به سامانه اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اظهارنامه پلمپ را تکمیل نمایید و چند روزی جهت تایید اظهارنامه صبر کنید. سپس نسبت به پرداخت هزینه دفاتر اقدام نمایید. لازم است همانند ثبت و تغییرات به باجه منتخب پستی جهت ارسال مدارک لازم مراجعه نمایید. دفاتر از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد.

عدم پلمپ دفاتر در موعد قانونی تبعات مالیاتی سختی برای شرکت خواهد داشت.

شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور

جهت اطلاع از نام کامل و صحیح، شماره ثبت، شناسه ملی، آخرین آدرس و کدپستی ثبت شده یک شرکت، می‌توانید در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوق کشور جستجو کنید. به این ترتیب می‌توان درباره یک شرکت اطلاعاتی هرچند مختصر به دست آورد.

یک کاربرد غیر رسمی این سامانه این است که می‌توانید با کمک آن از ثبت نشدن نام مورد نظر برای شرکت خود اطمینان حاصل نمایید.