تاسیس شرکت در ایران، فصل ۲: ثبت. ۸: روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار

روزنامه

روزنامه رسمی

با مراجعه به سامانه روزنامه رسمی یک حساب کاربری ایجاد نمایید. با ورود به حساب کاربری خود و با درج شماره مکانیزه آگهی تاسیس، متن آگهی قانونی را مشاهده و نسبت به پرداخت هزینه چاپ آن اقدام نمایید. معمولا پس از چند روز فایل pdf آگهی روزنامه رسمی به ایمیل شما ارسال می‌شود و چند روز پس از آن نیز، نسخه کاغذی روزنامه رسمی به آدرس شما پست خواهد شد. هر دو نسخه از نظر قانونی مورد تایید و قابل استفاده هستند و لازم است آن‌ها را بایگانی کنید.

لازم است پس از چاپ روزنامه رسمی، رونوشتی از آن را همراه با نامه‌ای در سربرگ شرکت جهت اطلاع دیگران خصوصا افراد ذیل به صورت رسمی ارسال نمایید و شماره و تاریخ دبیرخانه مقصد را نگهداری کنید.

  • کارفرمایانی که با آنها قرارداد فعال (خاتمه نیافته) دارید. معمولا در قراردادها به این تکلیف اشاره شده است. خصوصا تغییر آدرس یا تغییر مدیران شرکت.
  • شعبه تامین اجتماعی که کد کارگاه دارید
  • سازمان امور مالیاتی که تشکیل پرونده داده‌اید
  • معاونت مالیات بر ارزش افزوده
  • شعب بانک‌هایی که شرکت در آن حساب دارد
  • سازمان‌ها و اصنافی که از آنها مجوز فعالیت گرفته‌اید
  • سهامداران، خصوصا افرادی که عضو هیات مدیره نیستند و ممکن است در جریان مصوبه و تغییرات شرکت قرار نداشته باشند
  • بازرسان شرکت

بانک تا زمانی که روزنامه رسمی ثبت تاسیس یا افزایش سرمایه را از شما دریافت نکند مبلغ سرمایه اولیه یا افزایش سرمایه را در حساب بانکی شرکت مسدود نگه می‌دارد.

روزنامه کثیرالانتشار

با مراجعه به سامانه چاپ آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که لینک آن در سامانه ثبت شرکت‌ها موجود است نسبت به پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه اقدام نمایید. نسخه کاغذی روزنامه از طریق پست به آدرس شما ارسال می‌شود.

سفارش چاپ روزنامه رسمی و کثیرالانتشار را می‌توانید هم‌زمان انجام دهید. یعنی لازم نیست ابتدا روزنامه رسمی چاپ و منتشر شود بعد اقدام به چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کنید.

اگر پس از ثبت شرکت یا انجام تغییرات نسبت به درج آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اقدام نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟

  • تا زمانی که آخرین آگهی را چاپ نکرده‌اید هیچ صورتجلسه دیگری (صورتجلسه تغییرات) از شرکت شما برای ثبت پذیرفته نخواهد شد.
  • از آنجا که تشریفات ثبت را کامل نکرده‌اید، سند قانونی و قابل قبولی جهت ارائه و اثبات موضوع ثبت شده ندارید.

در گذشته نیاز بود گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک هویتی افراد تهیه و همراه مدارک ارسال شود. اما در حال حاضر نیازی نیست و اداره ثبت شرکت‌ها از طریق سامانه‌های مربوط اطلاعات مورد نیاز را استعلام می‌کند.

ثبت صورتجلسات تغییرات شرکت، مراحلی کاملا مشابه ثبت تاسیس شرکت دارد. اما معمولا مراحل کمتر و ساده‌تری در سامانه طی می‌شود.