تاسیس شرکت در ایران، فصل ۲: ثبت. ۵: سرمایه ثبتی

سرمایه

حداقل سرمایه ثبتی برای شرکت‌های سهامی خاص و مسئولیت محدود یک میلیون ریال و برای شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است. این مبالغ در سال‌های بسیار دور تعیین شده‌اند و امروزه تامین آن‌ها مانعی جهت ثبت شرکت به حساب نمی‌آید. حداکثر سرمایه ثبتی توسط قانون تعیین نشده است.

بعید است که امروزه با یک میلیون ریال بشود یک شرکت را راه‌اندازی کرد. بنابراین دو راه در پیش دارید:

  • بسیاری از مردم شرکت را با مبلغ سرمایه اندکی مثلا همان یک میلیون ریال ثبت می‌کنند. در ادامه از حساب شخصی خود (و سایر شرکاء) به شرکت پول قرض می‌دهند. در آینده شرکت از محل درآمدهای خود قرضش را پس می‌دهد.
  • برخی از موسسین هزینه‌ها را پیش‌بینی می‌کنند و سرمایه لازم را از ابتدا جمع‌آوری و ثبت می‌نمایند.

هر دوروش قانونی و عملی هستند و البته مزایا و معایب خود را دارند.

سرمایه ثبتی بالا حس اعتبار بالاتری به مخاطب منتقل می‌کند. اما معمولا برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا موضوع چندان مهمی نیست.