استقرار شرکت بینا پرداز یکتا در مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف

🔹جلسه معارفه شرکت بینا پرداز یکتا با حضور مدیر مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف آقای دکتر فخارزاده و مدیر توسعه فناوری مرکز آقای شفاعی و از طرف دیگر آقای مقداد شکیبا مدیرعامل شرکت و آقای عبدالقیوم حامدی نیا رئیس هیئت مدیره، در سالن شماره یک مرکز رشد برگزار شد، در این مراسم …