پروژه ها

نوآوران البرز دپارتمانی است شامل حدودا دویست عنوان کارگاه آموزشی می باشد که در تمام طول سال بطور منظم و در فواصل زمانی مشخص به روز رسانی میشوند. این دپارتمان خدمات آموزش صنعتی و دولتی ارائه می‎دهد. مفتخر هستیم که طراحی وبسایت این مجموعه به ما سپرده شده است.