مجتمع گل و گیاه کاکتوسکده در سال 1388 راه‌اندازی شد. این مجتمع در سال 1392 کارگاه و نمایشگاه مبلمان باغی خود را نیز راه‌اندازی نمود. از جمله فعالیت‌های این دو مجتمع طراحی و اجرای فضای سبز و تولید انواع مبلمان باغی می‌باشد. باعث افتخار است که طراحی و پشتیبانی وبسایت مجموعه کاکتوسکده بر عهده بینا پرداز یکتا می‌باشد.